Hoe in ware vryheid te lewe lyk (wenk: dit gaan nie oor ons) …

Banner WoensdagHoe in ware vryheid te lewe lyk (wenk: dit gaan nie oor ons) …

deur WhitneyD | Oct 7, 2015

Julle, broers, julle is tot vryheid geroep.

Moet net nie julle vryheid misbruik

as ‘n verskoning om sonde te doen nie,

maar dien mekaar in liefde.

Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie

~ Galasiërs 5:13-15

As volgelinge van Christus, wonder ek dikwels of die wêreld sal wil hê wat hulle in ons sien.

Is dit nie ‘n oortuigende gedagte nie?

God se liefde het ‘n weg vir ons vryheid deur Jesus se opoffering namens ons gemaak. Wat ‘n nederige gedagte om te weet dat ons vryheid kom op so ‘n hoë koste!

Die stigting van die Christen lewe is ‘n oproep na vryheid. Maar leef ons regtig asof ons vry is?

Die stryd teen die vlees …

God se Woord spandeer genoeg tyd om ons te herinner van ons vryheid in Christus. Hoekom? Omdat ons Vader ons al te goed ken. Ons verkondig vryheid, maar dit neem nie lank vir die flitsende dinge van hierdie wêreld om weereens ons aandag te neem, wat veroorsaak dat ons dwaal van die voet van die kruis, en vergeet van die hoë koste van ons vryheid, en glip terug in die werke van ons vlees.

Ons vlees verlei ons om terug te keer as slawe aan die wet (Gal 5:1), of om ons vryheid as ‘n groen lig vir sonde te sien net omdat ons reeds deur genade bedek is ( Galasiërs 5:13) .

Een van beide is ‘n uiterste gevaarlike plek om te woon en verdraai ons kommunikasie van die evangelie aan ‘n verlore wêreld.

Hoe in vryheid te lewe lyk…

“Wanneer God ons deel is en ons werklik vry is, dan sal ons mekaar dien deur die liefde. Vryheid vloei uit in liefde net soos ‘n borrelende fontein wat vloei uit in ‘n berg stroom. Die boek van Galasiërs is geskryf om ons te wys hoe om ‘n berg fontein te word wat die vallei met die water van die liefde dien. ” ~ John Piper

Jy sien, hierdie vryheid om te lewe eindig nie met ons en die voordele wat ons ontvang van nie langer leef as slawe nie (Galasiërs 4:7). Ware vryheid om te lewe loop oor in die lewens van ander, en skep ‘n saak vir Christus aan almal wie sy skoonheid sien.

Hoe kan jy vertel as iemand werklik in Christelike vryheid lewe ? Hulle kyk en het ‘n hele klomp LIEF soos Jesus …

“Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis, Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader”. Filippense 2:3-11

As volgelinge van Christus, wonder ek dikwels of die wêreld sal wil hê wat hulle in ons sien.

Kom ons gee vir hulle 'n kykie van Jesus deur lief hê en mekaar goed te dien.

Dit is ware vryheid om te lewe, tot die heerlikheid van God die Vader.

By sy Voete,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse