Hierdie Sondaar se Interpretasie van om Waardig te Wandel

Hierdie Sondaar se Interpretasie van om Waardig te Wandel

Deur Sara / 8 April 2020 / Opgestaan

Daar word vir ons gesê dat ons op ‘n wyse moet leef wat met die roeping op ons lewens ooreenstem (Efesiërs 4:1). In sy brief aan die Efesiërs, beskryf Paulus God se roeping op ons lewens as volgelinge van Christus; hoe Hy ons uitverkies het om aan te neem, te vergewe, en vry te spreek.

Om ‘n lewe te lei wat hierdie genade waardig is, voel soos ‘n onmoontlike opdrag. Ek faal voortdurend. Ek haat om te erken dat ek alte dikwels afsydig is en nie daarop ingestel is om ‘n Christus-gesentreerde dag te hê nie. My aandag word deur die wêreld afgelei. Ek word uitgeput deur besig wees. Ek voed my eiewaarde asof die wêreld nie sonder my sou kon voortbestaan nie.

Ons word deur genade gered, nie deur werke nie (Efesiërs 2:8-9). Ons sou nooit ons eie redding kon verdien nie, nooit die prys kon betaal wat Jesus op die kruis betaal het nie.

Ons kan egter uit dankbaarheid en gehoorsaamheid strewe om goddelike lewens te lei. Ons kan doelbewus werk maak daarvan om nederigheid, sagmoedigheid, geduld, eenheid en vrede wat in vandag se verse uitgelig word, aan die dag te lê. Die lewens van mense met so ‘n karakter dien as ‘n getuienis ten aanskoue van die ongeredde wêreld, en as ‘n wegwyser binne die liggaam van gelowiges.

Kom ons praat oor die oproep tot eenheid in Efesiërs 4:3-6. Op pad na die Tuin van Getsemane, voor sy verraad, inhegtenisneming en kruisiging, bid Jesus spesifiek vir eenheid onder sy volgelinge (Johannes 17:20-21).

Verdeeldheid is niks nuuts nie. Toe Paulus hierdie brief geskryf het, het die Efesiërs gesukkel om eenheid tussen die Jode en ongelowiges bewerkstellig te kry. En vandag nog is ons wêreld gepolariseer, versplinter, bevooroordeeld en gekompartementeer.

Ek dink op twee maniere daaraan.

  1. Die wêreld teenoor die Kerk. (Met Kerk bedoel ek die wêreldwye liggaam van Christen-gelowiges). Op so baie maniere heg die wêreld waarde aan, en bevorder idees en eienskappe wat heiligheid en navolging van Christus direk teenstaan. Byvoorbeeld, volgens populêre mening moet ons grense stel gebaseer op ons gevoelens; die Bybel skryf aan ons voor dat die Skrif as riglyn moet dien wanneer ons grense stel (hoogmoed vs. nederigheid, mag vs. sagmoedigheid, eiebelang vs. selfloosheid).

Ons kan nie die Skrif verander of afwater om nie aan die wêreld aanstoot te gee nie.

  1. Verdeeldheid binne die kerk en tussen kerke. (Met kerk bedoel ek die begrensde, mens-geleide denominasies en gemeentes waar ons aanbid). Vir Christene behoort ons gemeenskaplike geloof en redding in Jesus Christus enige onenigheid oor tradisionele liedere vs. aanbiddingsorkeste, of om spesiaal uitgevat of net soos jy is na eredienste te gaan, heeltemal te oorskadu. Dit behoort alle grense ten opsigte van rasse, opvoeding, status, politieke riglyne of nasionaliteit uit te wis. Diversiteit (selfs uiteenlopende opinies of idees) hoef nie op verdeeldheid uit te loop nie, en ons kan nie mekaar verstoot oor mensgemaakte kategorieë nie.

Jesus, die Seun van God, het op die kruis gesterf om ons van ons sondes te verlos. Ons is alleenlik deur genade, slegs deur geloof, net in Christus, gered.

Dit is die nie-onderhandelbare leerstellings van die Christelike geloof. Die res is ‘n bysaak.

Die opstanding het alles verander, ook ons verhoudings met ander. Ons is verenig as ‘n wêreldwye liggaam van gelowiges, nie meer deur verdeeldheid geskei nie (Galasiërs 3:28). Ons kan die liefde van Christus vir die wêreld vertoon deur die skeidsmure wat ons daagliks wil verdeel, af te breek. Laat ons in nederigheid wandel, maar onbeskaamd leef, en altyd daarna streef om God te verheerlik en die wêreldwye liggaam van gelowiges te verenig. Mag ons lewens ‘n weerspieëling wees van die hoop van die evangelie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse