Heelhartige Toewyding

Deur Terria Moore | Februarie 9, 2018 | Jakobus

Wat is na aan jou hart? Is dit jou familie, vriende, jou stokperdjies, beroep of selfs jou bediening? Miskien is dit ‘n passie vir kuns, reis, musiek, vermaak of kos. Dit is maklik om met halfhartige toewyding aan God te leef.

Jakobus spoor gelowiges aan om nederig aan God onderworpe te wees om sodoende versoeking te oorkom en Satan teen te staan. Hy gee ‘n uitnodiging en ‘n belofte van God se teenwoordigheid wanneer ons Hom heelhartig soek. God se liefde vir Sy mense is vir ewig onvoorwaardelik, onuitblusbaar en perfek. Gelowiges het God se bonatuurlike liefde nodig omdat ons daagliks bonatuurlike haat bestry.

“Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in opregtheid aanroep.” Psalms 145:18

God nader tot ons in hartstogtelike strewe deur Jesus Christus. Die heilige bedek die onheilige. Die oneindige reik af na dié wat ‘n einde het. Perfeksie jaag aktief die onperfekte na.

Ons verhouding met God bestaan nie eenvoudig uit ‘n eenmalige belydenis van geloof in Christus Jesus nie. Op dieselfde manier wat ‘n huwelik soveel meer is as net die troue, eindig ons lewe in Christus nie op die dag van ons verlossing nie.

Die oomblik wat ons ons lewens aan God oorgee, is ons ‘n nuwe skepping met God se DNA. Ons is onmiddelik verenig as een in liefde, deur geloof met God Almagtig. Maar, hierdie geestelike verhouding moet versorg en ontwikkel word om te kan groei.

“Ons het soveel van God as wat ons werklik wil hê.” ~ A.W. Tozer

Ons verhouding met God word sterker soos ons elke dag ‘n verbintenis maak om Hom eerste te stel. God het alreeds die inisiatief geneem om ons eerste te stel – om ons Sy beste te gee – toe Hy die hoogste en uiterste opoffering om ons onthalwe gemaak het. God die Vader beklee ons met Sy liefde. God die Seun pleit en bid elke dag vir ons. God die Heilige Gees leef in ons en troos en help ons in ons swakhede.

Ons het alles van God, maar het Hy werklik alles van ons?

“Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.” Jeremia 29:13

Daar sal afleidings en versoekings kom. Ons harte sal aanhoudend weggetrek word van die goedheid van God af, na ons verpligtinge by die huis en by die werk. Ons sal verlei word deur die lokstem van alles wat hierdie wêreld bied. Ons sal verlei word om te twyfel aan die goedheid en die liefde van God, veral wanneer ons ly en wanneer ons harte gebroke is. Maar, ons moet nogtans veg om nader na God toe te kom.

Daar is niks van ons wat God verras nie. Hy ken al ons sondes, ons swakhede, ons foute, en ons mislukkings. God ken ons intiem, en is steeds lief vir ons. Selfs wanneer ons Hom faal, sal God nie faal in die beloftes wat Hy gemaak het nie. Hy bly toegewy wanneer ons afdwaal. Hy jaag ons na wanneer ons swerwe. Hy het ons lief, selfs wanneer ons Hom verontagsaam. God se liefde noodsaak Hom om vol medelye, barmhartigheid en genade na ons toe te kom.

“Die HERE het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.   

2 Kronieke 16:9

Jakobus leer ons in hierdie hoofstuk dat ware geloof versterk word wanneer ons onsself ywerig toewy aan God. Soos ons rus in God se oorvloedige genade, is ons vry om die mees radikale lewe van liefde en opoffering hier op die aarde te leef. Ons sal nie perfek wees nie. Ons sal struikel. Alle gelowiges is onvoltooide werke vir die ewigheid, en konstruksie terreine is dikwels morsig. Maar, ons volhard en leun op God.

Dit is nie ‘n passiewe verhouding waartoe ons geroep word nie. Gelowiges moet elke dag vir God kies. Ons moet elke dag aan Hom onderworpe wees. Ons hou aan om elke dag tot Hom te nader. Ons hou aan om onsself elke dag skoon te was en te reinig om meer en meer soos Jesus te word. Ons volhard hierin, want dit is die liefde van Christus wat ons noodsaak om dit te doen.

God red onverdienstelike en onwaardige gelowiges van die dood en die slawerny van sonde deur die opoffering van Sy Seun. God plaas oneindige en onmeetbare waarde op ons, so Hy kan absoluut met ons volle toewyding vertrou word. Ons kan nederig alles van onsself aan Hom gee, want Hy gee alles van Homself aan ons.

  1. Hoe doelgerig is jy om ywerig tot God te nader?
  2. Waar sukkel jy om jouself ten volle aan die Here oor te gee?
  3. Hoe kan ons vir jou bid soos jy daarna streef om jou heelhartige toewyding aan God te gee?

Genade en vrede vir jou,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse