Groot Barmhartigheid

Groot Barmhartigheid

Ongelukkig het dit Noag se nasate nie lank geneem voordat hulle nie meer in sy voetspore gevolg het nie en hul eie koers ingeslaan het. In teenstelling met Noag het Nimrod en die inwoners van die stede wat hy opgerig het, gekies om God nie te volg nie. Nimrod was bekend as ‘n groot jagter, heerser en bouer. Hy is beskryf as iemand wat ambisie, krag en dapperheid besit het. Met verloop van tyd het sy ambisie egter oorgegaan in hebsug, sy krag in genadeloosheid en sy dapperheid in hoogmoed. Die bou van baie magtige stede in die antieke tyd, soos Babilon en Nineve, word aan hom toegeskryf; stede wat uiteindelik vyande van Israel geword het. Anders as sy oupa het Nimrod nie ‘n regverdige lewe gelei nie.

Ongeag ons herkoms moet ons elkeen ons eie keuse maak om God te volg of nie en gehoorsaam aan Hom te lewe of nie. Ongelukkig het Nimrod gekies om dit nie te doen nie. Hier sien ons nog eens God se barmhartigheid. Net soos God vir die bose geslag van Noag se tyd gesê het dat Hy die aarde gaan vernietig as hulle nie na Hom terugkeer nie.

Jare later het God deur Jona ‘n soortgelyke waarskuwing oor vernietiging gerig. Voorheen het God vir die mense van Noag se tyd 120 jaar kans gegee om hulle te bekeer en vir Noag om die ark te bou. Uit beide gebeure blyk God se barmhartigheid en begeerte dat mense hulle van hulle bose weë terug na Hom toe sal bekeer. Hy sal ons egter nie dwing nie, ons het ‘n vrye wil en moet self die keuse maak.

Tot Jona se teleurstelling was die inwoners van Nineve se reaksie, naamlik berou en bekering,  presies waarvoor hy nie gehoop het nie. Jona, wat God se karakter geken het, het geweet dat Hy sou kies om barmhartig te wees in plaas van te oordeel.

Uit hierdie gedeeltes leer ons twee belangrike waarhede omtrent die karakter van God. Eerstens, dat ‘n godvresende afstamming nie noodwendig ‘n godvresende lyn in die toekoms waarborg nie. Elke persoon moet self die persoonlike besluit neem om God te volg. Tweedens, God begeer bekering bo oordeel. Oor en oor, regdeur die Ou Testament, sien ons hoe God geleenthede bied tot bekering voordat die oordeel finaal voltrek en die arkdeur gesluit of ‘n groot stad in rommel omskep word.

Ons beleef ook nou so ‘n vensterperiode van genade maar daar gaan weer ‘n dag kom wanneer daardie genadevenster toegemaak gaan word, kanse tot bekering tot ‘n einde sal kom, en die oordeel gaan kom.

Jare later het God wel die stad Nineve geoordeel, maar nie in Jona se tyd nie. Op daardie tydstip het God vir Jona gebruik om sy oordeel uit te stel en barmhartigheid te betoon.

Net soos die Nineviete is dit nou die tyd om op God se barmhartigheid te reageer en sy gratis geskenk van verlossing te aanvaar. Dit is nog nie te laat nie, maar jy moet self daardie besluit neem. Jou geestelike herkoms kan dit nie vir jou bepaal nie. Soos Nimrod moet jy self daardie besluit neem, ongeag wie jou voorouers was. Herkoms bepaal nie verlossing nie. Net ons kan self daardie keuse maak. Watter soort nalatenskap wil jy agterlaat? Een wat ander na God toe wys, soos Noag, of weg van Hom af, soos Nimrod?

Hê God Groots Lief,

Week 6 Uitdaging:

Lees hierdie week Psalm 139. Dink en reflekteer oor God se volle kennis van jou. Hy ken jou diepste binneste en is steeds lief vir jou. Spandeer hierdie week tyd om oor hierdie waarheid na te dink. Vra vir Hom om vir jou sy vrede te gee terwyl jy in die waarheid rus dat Hy jou ten volle ken en volkome liefhet!

Week 6 Leesplan:

Week 6 Memoriseervers:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse