God Veg Vir Jou

God Veg Vir Jou

Deur Angela | Josua – Wandel In Oorwinning | Julie 10, 2018

“Hulle sal teen jou veg maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want Ek is by jou, sê die Here, Ek sal jou red.” Jeremia 1:19

Die boek Josua handel net soveel oor geestelike as oor fisieke gevegte.

Miskien het ons nog nooit teen vyf fisieke koninkryke te staan gekom nie, maar ek is seker ons moes al baie gevegte teen depressie, verlies, woede, gegriefdheid en teleurstelling aanknoop.

Baie van ons het al meer kere as wat ons graag wil erken, teen daardie vyande baklei. Ek weet ek het!

Wat ek hou van die boek Josua, is om Josua se verhouding met God te sien. Josua het nie net vrymoedigheid in sy geloof aan die dag gelê nie, maar ook in sy gebede. Kyk ‘n bietjie na die onbeskaamde gebed wat hy bid in Josua 10:12-14:

“Dié dag toe die Here die Amoriete in die mag van die Israeliete gegee het, het Josua die Here om hulp gevra. Ten aanhore van Israel het hy gesê:

‘Son, staan stil in Gibeon,
en maan, staan stil in die Ajalonlaagte!’
Die son het stilgestaan, die maan het nie geroer nie
totdat Israel sy vyande verslaan het.

Dit staan so geskrywe in die Boek van die Opregte. Die son het halfpad in die hemel bly staan. Byna ‘n volle dag was hy nie haastig om onder te gaan nie. So ‘n dag was daar nie voorheen of daarna nie, toe die Here vir ‘n mens geluister het! Die Here het vir Israel die oorlog gevoer.”

Begryp jy dit? God het die dag vir Josua verleng sodat hy die geveg kon wen.

Kyk weer na daardie geveg. Hoe het Josua REGTIG gewen?

Met God se ingryping deur gebed.

Wat God op die slagvelde met Josua gedoen het, kan Hy ook in jou lewe doen. In watter stryd bevind jy jou tans? Is dit vir jou geloof? Jou gesin? Jou werk? Jou gedagtes?

Uit Josua se lewe leer ons dat elke stryd waarin ons ons bevind, met gebed gestry moet word.

  • Toe Josua die Here geraadpleeg het en God se opdragte gehoorsaam het, is gevegte gewen.
  • Toe Josua versuim het om God te raadpleeg, is gevegte verloor en het mense seergekry. Dieselfde geld ook in ons lewens.

Vriendin, ek weet ons leef in ‘n gebroke wêreld. Die lewe kan moeilik wees. Ons word daagliks gekonfronteer met sigbare sowel as onsigbare gevegte. Gevegte in die fisieke én die geestelike sin. So, hoe veg ons terug? Met waarheid.

Dít is die waarheid waaraan ons vashou:

  1. God is altyd in elke stryd by ons. 2 Kronieke 32:
  2. Ons is nooit alleen nie. Josua 1:9
  3. God veg vir ons. Eksodus 14:14
  4. God kan dit wat ten kwade bedoel is, ten goede verander.  Genesis 50:20

Die vyf konings het saamgespan om Josua en sy leër van krygsmanne op hulle plek te sit. Maar wat hulle nie besef het nie, was dat hulle dit eintlik vir Josua en sy manne makliker gemaak het. In plaas daarvan om na vyf afsonderlike koninkryke op te ruk en teen hulle te veg, wat baie meer uitputtend sou wees vir Josua se manskappe, kon hulle die vyand makliker in een massiewe aanslag verslaan!

Ons lees oor en oor in Josua, “Moenie bang wees nie; moenie bekommerd wees nie, wees sterk, wees vasberade. …” Josua 10:25

Hierdie woorde was nie net vir Josua se manskappe bedoel nie, maar ook vir jou in jou stryd! Watter stryd jy ook al vandag in die gesig staar, jy kan ook sterk en vasberade wees!

Net soos met Josua is God ook by jou. Hy sal jou gevegte vir jou veg. Jy is nie alleen nie.

Wees daarom sterk en vasberade! Bid daardie vrymoedige gebede saam en kom ons verwonder ons oor hoe God hulle beantwoord… tot sy verheerliking!!

Hê God Groots Lief,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse