God Hou Sy Beloftes

God Hou Sy Beloftes

Deur Jen | Julie 22, 2019 | Josua Wandel In Oorwinning

Dink saam met my terug aan die tyd toe God se mense slawe in Egipte was. Hulle was onderdruk, swak en hulpeloos, maar God het hulle belowe dat Hy hulle sal red en aan hulle hul eie land gee. Daarom het Hy leiers soos Moses en Aäron gestuur en op wonderbaarlike en verrassende maniere hulle ontsnapping uit die Farao se regering gelei.

Hy het aangehou om vir die mense te sorg en te voorsien terwyl hulle in die woestyn gedwaal het deur vir hulle kos en water te gee, hulle te help om gevegte te wen en het hulle voortdurend na hulle beloofde land gelei.

Maar regdeur hulle avonture was die Israeliete stadig om hulle vertroue in die Here te stel. Hulle was vinnig om te kla en dit het hulle nie lank gevat om ‘n goue afgod te maak wat hulle kon aanbid nie.

In Josua 21:43-45 sien ons God se oorvloedige genade teenoor Israel, ten spyte van hulle rebellie, ongehoorsaamheid en ongeloof. Hy hou Sy beloftes en lei hulle uiteindelik na die land wat Hy vir hulle van die begin af belowe het.

Wat beteken dit vir ons, duisende jare later?

God het aan ons beloftes gemaak en Hy hou daarby.

Wat is God se beloftes? Daar is te veel om hier te noem, maar wanneer jy jou Bybel vashou, hou jy God se beloftes aan jou vas. Alhoewel daar verskillende tipes beloftes is, verkies ek om te fokus op Sy geestelike beloftes.

Sommige van die geestelike beloftes is die voortgesette vergifnis van sonde, ons heiligmaking, voorsiening van krag en vrede in beproewinge en om ons tot die einde te bewaar. Toe God hierdie beloftes gemaak het, was dit onbreekbaar – toe en vir altyd. Sy karakter laat Hom nie toe om Sy woord te breek of daarop terug te gaan nie. Hy moet die beloftes wat Hy maak, in stand hou.

Maar daar is ‘n paar dinge wat ons nodig het.

Eerstens moet ons geloof hê. Ons moet in God glo en ons moet God glo. Ons moet glo dat wat Hy sê, waar is en wat Hy belowe, sal gebeur. Dit kan uiters moeilik wees wanneer die lewe nie verloop het soos jy gedink het dit sou nie. Dink aan Abraham. Daar was aan hom belowe dat sy nageslag soveel sal wees soos die sterre in die hemel en dit was eers toe hy amper 100 was dat hy en Sarah hul eerste kind gehad het.

Dit bring ons by die tweede ding wat ons moet hê, en dit is geduld.   Ons weet dat God se weë nie ons weë is nie en dat Sy tyd nie altyd ooreenkom met ons geskeduleerde planne vir ons lewens nie en daarom moet ons leer om te wag. Hebreërs 6:15 sê vir ons, “En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is.”

Ons moet geduld beoefen wanneer ons vir God wag om Sy beloftes aan ons na te kom. Jakobus vertel juis vir ons dat ons geloof getoets sal word om te bewys dat dit eg is en dikwels is ons beproewinge ‘n toets vir ons geduld.

Is jy bereid om op die Here te wag of probeer jy dinge forseer om te gebeur wat uiteindelik veroorsaak dat jy sondig?

Is jy kwaad vir God omdat Hy nie aan jou wense en drome voldoen nie? Is jy gefrustreed met jou geestelike groei of tekort daaraan of die omstandighede waarin jy jou tans bevind?

Ken jy die beloftes wat God in die Skrif aan jou maak?

Ons moet eerstens bekend word met wat presies die beloftes van God is. Daarna moet ons daagliks tot God bid om Sy beloftes in ons lewens na te kom en ons moet Hom vra om ons die geduld te gee wat ons nodig het om te wag en te vertrou.

“Die beloftes van God is vir die gelowige ‘n ‘onuitputlike bron van rykdom’. Gelukkig is diegene wat weet hoe om hul geheime aar te soek en hulself te verryk met verborge skatte.

Hulle is ‘n ‘arsenaal’ met allerhande aanvallende en verdedigende wapens. Geseënd is dié wat geleer het om die heilige arsenaal binne te gaan, die borsharnas aan te trek, die helm op te sit en die spies en swaard in sy hand te neem. Hulle is ‘n ‘apteek’ waarin die gelowige allerhande geneesmiddels en geseënde mengsels sal vind… Geseënd is dié wat vaardig is in die hemelse apteek en weet hoe om vas te hou aan die genesende krag van God se beloftes.”

Charles H. Spurgeon

Kyk na Jesus,

Week 6 Uitdaging: Soos ons Wandel in Oorwinning studie tot ‘n einde kom, vind geleenthede in jou lewe waar jy ‘n hedendaagse Josua kan wees. Glo God se beloftes, wees sterk en dapper in die land waar Hy jou strategies geplaas het, en vertrou Hom wanneer jy worstel met probleme in jou lewe, wetende dat jy nooit alleen veg nie.

Week 6 LeesplanWeek 6 Memoriseervers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse