Geloof In Die Betroubare God

Geloof In Die Betroubare God

Deur Karina / 22 April 2020 / Gee Hoop Mini-Reeks

Al sou die vyeboom nie bot nie

en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie,

al sou die olyfoes misluk

en die lande geen oes lewer nie,

al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie

en die beeskrale sonder beeste wees,

18nogtans sal ek in die Here jubel,

sal ek juig in God, my Redder.

(Habakuk 3:17)

 

Ek dank God vir tegnologie.  Ons groep in Krakow, Pole gaan aanlyn voort met ons Bybelstudies. Ons het onlangs ‘n studie oor die boek Habakuk voltooi.

Habakuk het die werk van God bevraagteken; hy het getreur en gevra waarom God nie ingegryp het in die tye van onregverdigheid nie.  Die antwoord wat Habakuk van God ontvang het, het nie al die pynlike vrae opgelos nie, maar dit het hom (en God se mense) wel geleer om hulle hoop in God te plaas en vol vertoue te wag op die vervulling van God se onfeilbare beloftes.  Alhoewel God se weë onnaspeurbaar is (Rom. 11:33), is Sy wil altyd betroubaar.

Nie een van ons weet wat môre gaan gebeur nie, maar ons weet wie God is, en ons kan hoop en krag in Hom vind.  Ons weet God is goed, heilig, regverdig, betroubaar en dat Hy in beheer is van die hemel en die aarde.  Dink vir ‘n oomblik aan Sy soewereiniteit: daar is niks wat Hom kan verras nie.  Dit wat God doen, is altyd vir Sy mense se beswil, selfs al beteken dit swaarkry (Rom. 8:28).

In hierdie moeilike tyd, is ek dankbaar vir die tyd om nader aan God te kom en oor sy karakter na te dink.  Uit die boek van Habakuk het ek geleer dat ons hoop nie in onsself is of in wat met ons gebeur nie.  Ons hoop is in ons Here en Verlosser.  Ons weet wie God is en wat Hy vir ons gedoen het deur Jesus Christus.  Ons geloof is nie in die dinge van hierdie lewe nie, ons geloof is in ons getroue God.

 Die Heer se almag deur die geskiedenis, verander Habakuk se klaaglied na ‘n loflied.  Habakuk het hom verbly in die Here, die God van sy verlossing en krag.  Mag ons vandag onthou dat ons geloof buite onsself kyk, na Jesus Christus.  Mag dit ons lewens vul met vreugde omdat ons seker is van God se getrouheid aan Sy beloftes.

Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees (Ps. 118:24) Bly in kontak met jou vriende en familie, maak ‘n video oproep na jou werkskollega om saam ‘n koppie koffie te drink, gaan aanlyn voort met jou Bybelstudies saam met jou groep.  Bly in die Woord en bid die Woord.  Hou jou oë op Jesus.  Hy alleen is ons hoop en lewe.

Karina Ospanova

Leier van die LGG Russiese Tak – Krakow, Pole

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse