Gehoorsame Liefde

Gehoorsame Liefde

Deur Terria / 26 Augustus 2020 / Ken Die Liefde

Ek was eens op ‘n tyd ‘n rebel.

Eiewys.

Hardkoppig.

Ongehoorsaam.

Een van die eerste dinge wat God begin verander het nadat ek die gawe van verlossing ontvang het, was my rebelse aard. God het werklik ‘n moeilike taak op hande gehad. Nadat ek jare lank opsetlik ongehoorsaam was, het ek, deur God se genade, my verbind om Hom te gehoorsaam en te dien.

Na jou redding, slaan ‘n gelowige se lewe ‘n nuwe, Godgerigte rigting in. Gehoorsaamheid aan God is die kenmerk van ‘n hernude, heilige lewe.

Ons gehoorsaamheid wys vir mense aan wie ons getrou is. Wanneer ons God bo ons selfsugtige begeertes kies, wys ons dat ons Hom liewer het as enigiets anders, selfs meer as onsself.

As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. Iemand wat sê: “Ek ken Hom,” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. – 1 Johannes 2:3-4

As ‘n nuwe gelowige, het ek my volkome daaraan toegewy om God te gehoorsaam.  Ek het dit my passie gemaak. My doelwit. Stadigaan het gehoorsaamheid egter vir my ‘n manier geraak om God se goedkeuring te bekom en sy guns te wen.

Wanneer ek ‘n kollega sleg behandel het of negatief oor iemand gepraat het, het ek vreeslik skuldig gevoel. Ek het onmiddellik gedink dat ek die gevaar loop om God se liefde te verloor. Op een of ander manier het my gehoorsaamheid uit liefde vir God oorgegaan in diens en gehoorsaamheid aan Hom uit vrees en wettiese pligsgevoel.

Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie…— 1 Johannes 5:3

Dit is belangrik om te let op die woordorde in 1 Johannes 5:3. God se liefde kom eerste, en dan volg ons gehoorsaamheid.

Dit is nie ons gehoorsaamheid wat geloof en liefde voortbring nie. Efesiërs 2:8-9 sê vir ons dat die geloof waardeur ons gered is ‘n gawe van God is. 1 Johannes 4:19 vertel vir ons dat die enigste rede waarom ons God liefhet is omdat Hy ons eerste liefgehad het.

Daarom moet ons gehoorsaamheid altyd as gevolg van God se liefde wees, nie ‘n onderhandeling wat ons aangaan om Sy liefde te verkry nie.

Moet my nie verkeerd verstaan nie. Gehoorsaamheid aan God se Woord en Sy opdragte is uiters belangrik. As gelowiges word ons geroep om ons lewens op God se Woord as ons stewige fondament te bou. Ons maak op die Bybel staat vir wysheid, kennis, en vrede. Dit is ons bron van sekuriteit en versekering van ons identiteit.

As ons God waarlik liefhet, sal ons probeer om Hom te ken, om Sy Woord te ken en om Sy opdragte te gehoorsaam. Wanneer ons geloof eg is, sal gehoorsaamheid die gevolg wees.

Maar wat gebeur wanneer ons vir God teleurstel?

Gelukkig het God van die begin af geweet dat ons Hom sou teleurstel. Dit is waarom God sy Seun, Jesus, vir ons gegee het. Jesus het reggekry wat ons nie kon doen nie. Jesus het volkome, selfs tot by die kruis, aan God se gesag gehoorsaam gebly.

Omdat Jesus in ons as gelowiges bly, sien God ons soos Hy vir Jesus sien: volkome geregverdig; heilig; geliefde dogters. Daarom is ons vry om God heelhartig, met oorgawe sonder voorbehoud, te dien in die wete dat Hy ons onvoorwaardelik liefhet.

Wie sy woord egter gehoorsaam – in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. – 1 Johannes 2:5-6

Wanneer ons aan God en sy Woord ongehoorsaam is, kan ons met vrymoedigheid, onbeskaamd, hardloop en ons op God se genadetroon werp. Ons bely eerlik ons stryd om Hom te gehoorsaam. Ons stort ons harte opreg en nederig voor Hom uit. Ons vertrou God nadat ons berou getoon en bely het. Ons volg Hom weereens met die wete dat ons geliefd is, dat God reeds sy genade en vergifnis oor ons uitgestort het, met die wete dat ons vergewe, herstel en nuutgemaak is.

Namate ek in my Christelike wandel gegroei het, het my hele wêreld verander toe ek begin besef het dat God se liefde so onbegryplik en onuitputlik is dat selfs wanneer ek Hom nie gehoorsaam nie, Hy my net so liefhet. Hierdie barmhartige liefde het my gedring om Hom te volg, Hom te dien en Hom te gehoorsaam selfs terwyl ek geweet het dit nie van my vereis word nie. Gehoorsaamheid aan God het my manier geword om Hom te aanbid op grond van sy groot liefde vir my.

Wanneer ons God teleurstel, onthou ons dat ons verlossing nooit berus het op ons optrede of ons vlak van gehoorsaamheid nie. Ons onthou dat ons vryspraak by God standvastig en onveranderlik is. Ons onthou dat ons die volheid van God se liefde en sy behae geniet.

Ons onthou sy liefde, en volg Hom gehoorsaam keer op keer op keer.

In watter area van jou lewe is dit dalk vir jou nodig om saam met die Heilige Gees te werk ten einde meer gedissiplineerd en gehoorsaam aan God te word? Hoe kan ons vir jou bid?

Vrede en genade vir jou,

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse