Gebede van Vervloeking


deur Jen Thorn | Jan 28, 2016 |


Gebede van Vervloeking

Wanneer ek onregverdigheid sien, dan maak dit my terselfdertyd hartseer en woedend. As iemand iets werklik gruwelik teenoor my kinders of my man sou doen, sal ek wil sien dat hulle verpletter word. En wanneer ek sommige van die afgryslike dinge sien wat rondom die wêreld gebeur en dan hierdie vervloekende gebede lees, dan wil ek Dawid se woorde teen dié wat boos is, herhaal. Maar ek weet ook dat ek veronderstel is om my vyande lief te hê, en te bid vir dié wat my vervolg (Matteus 5:44). Ek voel in tweestryd oor hierdie gevoelens. Wat is ek veronderstel om te doen met hierdie gevoelens, en hoe moet ek sulke donker Psalms lees en interaksie hê met dit?

Dit is altyd goed om met ‘n definisie te begin. Wat is vervloekende gebede?

‘n Vervloekende gebed is ‘n oproep tot oordeel of ‘n vloek teenoor jou vyand of dié wat vyande van God is.

Ons sien hierdie gebede van vervloeking of oordeel reg deur die Woord. Dié wat in Psalms gevind word, is die mees bekende. (Psalm 7; 35; 58; 59; 69; 83; 109;137;139). Ons sien ook dat Moses die Here vra om sy vyande te verstrooi en te laat wegvlug. (Num. 10:35). Debora bid dat al God se vyande omkom (Rigters 5:31). Jeremia raak regtig ernstig en bid dat God dié wat hom vervolg, met ‘n “dubbele straf moet straf” (Jer. 17:18).

Sommige geleerdes sê dat selfs Paulus vervloekings gebruik het teenoor diegene wat nie vir God liefgehad het nie. Een voorbeeld word gevind in 1 Kor. 16:22:

“As iemand die Here nie liefhet nie – vervloek is hy! Maranata – kom, Here!”

Hierdie vervloekende gebede moenie veroorsaak dat ons ons skouers optrek en sê dat hulle net vreemde verse is en ons beweeg aan nie. Inteendeel, hierdie verse moet veroorsaak dat ons moelike vrae vra, soos, hoe kan dit reg wees om skade en vernietiging toe te wens aan ‘n ander person? Dit is baie kwaadwillig en wraaksugtig, in plaas van liefdevol en goedhartig.

Wat van Matteus 5:44 waar daar gesê word dat ons ons vyande moet liefhê? En hoe kan glorie aan God gebring word deur hierdie tipes gebed? Laat my toe om ‘n paar opmerkings te maak.

  1. Vervloekende gebede is gemik op groot onreg, nie klein, onbelangrike dinge nie.

Dawid en die ander het God nie gevra om mense te vernietig omdat hulle irriterend, ongerieflik of kwetsend was nie. Hierdie gebede is gebid wanneer hele volke vervolg is, wanneer God se naam gelaster is, en wanneer gelowiges doodgemaak is vir hulle geloof.

  1. Vervloekende gebede vra God om in te tree wanneer niemand anders kan of wil nie.

Sulke roepe tot oordeel, het slegs gekom wanneer geregtigheid nie gevind kon word in hierdie lewe nie, en die onskuldige onder verdrukking en geweld sou moes aangaan.

  1. Vervloekende gebede wys vir ons die behoefte aan verlossing van die bose, en daarom, die behoefte aan ‘n verlosser.

Hierdie vervloekings demonstreer die gevaar en vyandigheid in die wêreld, en die behoefte vir geregtigheid om te regeer. Dit moet ons laat honger dat God se wil geskied.

  1. Vervloekende gebede word nie gedryf deur wraak nie, maar ‘n diepe begeerte vir geregtigheid.

Daar is ‘n verskil tussen “regverdiging” en “wraaksug”. Dawid het nooit gebid dat hy self die oordeel sou toedien nie. Sy gebed was altyd dat God dit vir hom sou doen, en baie kere het hy dramatiese of selfs oordrewe taal gebruik.

Moet ons op hierdie manier bid? Miskien moet ons in sekere situasies vir God vra om op ‘n dramatiese manier in te gryp.

Ons moet almal ontroer wees tot genade, wetende dat God se regverdige toorn op ‘n stadium oor ons koppe gehang het. Ons was eers die vyand van God, maar Jesus het genade teenoor ons bewys, en ons straf op Hom geneem, sodat ons gered kan word. Terwyl ons wil hê dat geregtigheid moet geskied, moet ons uiteindelike doel wees om te sien dat selfs diégene wat ons ag as die slegste van alle sondaars, gered word. Dit is waarlik wat dit beteken om ons vyande lief te hê. Dit was ook die doel van die Psalmdigter in Psalm 83:17-19:

Laat hulle met skande daarvan afkom!

Dan sal hulle weet wie U is, Here!

Bring hulle tot skande,

maak die lewe vir hulle een lang verskrikking,

verneder hulle en wis hulle uit;

laat hulle besef dat alleen U die Naam “Here” het,

U, die Allerhoogste oor die hele aarde.

Vir my is daar nog steeds baie raaisels rondom hierdie vervloekende gebede. Wanneer ons kyk na Christene wat vervolg word vir hulle geloof, dan wil ek God vra om vuur en swael te laat reën op die hoofde van die bose. Ek glo dat ons God kan dank dat Hy belowe het dat Hy op Sy tyd al die onreg wat aan Sy mense gedoen is, sal regverdig. En Hy sal dit volkome doen.

Ons gebed moet wees dat God se weerkoms so spoedig moontlik sal wees, sodat die euwel en pyn (in allle verskillende vorme), sal stop en vrede en geregtigheid die aarde kan oorstroom. Maar intussen, word ons geroep: “Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie” (Romeine 12:14) en “moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is my reg om te straf; Ek sal vergeld,” sê die Here.” (Romeine 12:19)

Kyk Na Jesus,

010816_1413_nInleidingt3.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

Geen Bybelstudie is gevind nie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse