Die woord van die Here is volmaak

Die woord van die Here is volmaak

Deur Melissa / Nader tot God / 27 Januarie 2020

Die woord van die Here is volmaak:

dit gee lewe.

Die onderwysing van die Here is betroubaar:

dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.

Die bevele van die Here dui die regte koers aan:

dit bring blydskap.

Die gebod van die Here is helder:

dit gee insig.

Die eise van die Here vir sy diens is goed:

dit staan altyd vas.

Die bepalings van die Here is reg:

elkeen van hulle is regverdig.

Psalm 19:8-10

Wanneer ons tot God nader, belowe Hy om tot ons te nader.  Sy Woord is volmaak, waar, betroubaar en regverdig.  Kom ons hou aan om Hom te soek soos ons ‘n nuwe week begin waar ons leer om die Bybel te bestudeer.

Vandag gaan ons nog meer waarneming doen.  Ek weet dit klink dalk vervelig om so baie tyd te spandeer aan waarneming.  Maar hoe meer tyd ons spandeer daaraan om die Skrifgedeelte waar te neem, hoe meer akkuraat sal ons interpretasie en toepassing daarvan wees.  Kom ons neem ons tyd met hierdie stap, en leer waardevolle hulpmiddels om ons te help om die Bybel effektief te bestudeer.

Vandag, wanneer jy Psalm 19:8-10 waarneem, omkring al die byvoeglike naamwoorde wat gebruik word om God te beskryf.  Maak ‘n lysie van hierdie woorde.

Volgende onderstreep jy al die beskrywings van wat God doen.  Maak ‘n nuwe lys van hierdie woorde.

  • Wat sien jy omtrent hierdie woorde en frases?
  • Is die konnotasie van hierdie woorde positief of negatief?
  • Wat beteken hierdie woorde in jou huidige situasie?

Neem ‘n oomblik om ‘n definisie te vind vir elke byvoeglike naamwoord wat jy neergeskryf het wat God se Woord beskryf.

Volgende, vind ‘n definisie vir elke werkwoord wat vertel wat God se Woord doen.

Wat is die ooreenkomste tussen al hierdie definisies?  Wat is verskillend?

Ons werk nog nie deur Interpretasie en Toepassing nie, maar neem vandag wat jy geleer het oor God se Woord en skryf ‘n kort definisie, in jou eie woorde, oor die kwaliteite en karaktertrekke van die Woord van God.

Loof God vandag vir Sy Woord!

Uitdaging vir die week: Fokus hierdie week op ‘n Skrifgedeelte wat vir jou moeilik is om te verstaan. Spandeer elke dag tyd om deur hierdie Skrifgedeelte te lees en te bid. Hoekom is dit moeilik om te verstaan? Wat kommunikeer hierdie Skrifgedeelte oor God se karakter? Vra God om jou te help om sy heiligheid te sien terwyl jy hierdie Skrifgedeelte bestudeer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse