Die Pluskant Van Pyn

Die Pluskant van Pyn

Deur Terria / 22 Julie 2020 / In Sy Krag

Hoe dikwels ervaar ‘n mens skok as jy midde-in beproewings en teëspoed beland?

Die Bybel sê dat alle gelowiges beproewings en swaarkry sal verduur (1 Petrus 4:12-13). En tog, as dit met ons gebeur, bevraagteken ons dikwels waarom dit gebeur het. Ons probeer onsself daaruit loswikkel en -spartel. Ons sukkel om God daarin raak te sien.

In Handelinge 16 kry ons ‘n blik hoe God Paulus in die vuur inlei om ander mense daarvan te vrywaar. Verse 6-8 vertel vir ons dat die Heilige Gees Paulus verhinder het en die deur vir hom toegemaak het om in Efese te gaan preek. In plaas daarvan het Hy Paulus na Filippi toe gelei.

God stuur sy mense doelbewus na plekke wat nog nie deur die evangelie bereik is nie. Hy plaas ons op ‘n goddelike manier op die regte plek en op die regte tyd om verlorenes te bereik. 

In Filippi aangekom, het Paulus groot welslae behaal. Hy is na Lidia van Tiatira gelei; sy het nie net die eerste gedokumenteerde Christen-bekeerling in Europa geword nie, maar sy het ook die eerste huiskerk in Filippi begin (Handelinge 16:13-15, 40).

Hoe wonderlik werk die Heilige Gees!

Daarna is Paulus gelei na ‘n besete slavin. Deur die krag van die Heilige Gees het Paulus die meisie binne ‘n uur van sataniese mag en aanval bevry (Handelinge 16:16-18).

Hoe wonderlik werk die Heilige Gees!

Tot hiertoe is dit maklik om te sien waarom God vir Paulus na Filippi gelei het: kerkplanting, duiweluitdrywing. Groot vordering is vir die koninkryk van God gemaak.

Dog, wanneer God se heerlikheid en werk sigbaar word, moet ons waaksaam en op die uitkyk wees na teenstand (1 Petrus 5:8). Paulus en Silas is gearresteer, erg geslaan en in die tronk opgesluit omdat hulle aan God se leiding en roeping gehoorsaam was.

Hoekom is dit vir ons so moeilik om die ongelooflike werk van die Heilige Gees in Paulus se inhegtenisneming, lyfstraf en gevangenskap raak te sien?

Ek dink dis omdat ons verwag dat as ons gehoorsaam is en goeie dinge doen vir God, dan sal Hy ons beloon deur goed te doen vir ons. Ongelukkig is dit nie Bybelse waarheid nie.

Die waarheid is dat God se mense net soos Jesus swaarkry en vervolging sal verduur (Filippense 1:29, Matteus 16:24, 2 Timoteus 1:8-9). Ons kan nie kies of ons wil swaarkry of nie. Ons kan net beheer hoe ons kies om swaarkry te verduur.

Kom ons kyk hoe Paulus en Silas hulle swaarkry verduur het.

Vers 25 vertel vir ons dat hulle gebid en lofsange aan God gesing het terwyl die ander gevangenes na hulle geluister het. Is dit nie wonderlik nie! Selfs te midde van swaarkry en vervolging was hulle so vol van God dat Hy al was wat uit hulle voortgevloei het.

Paulus en Silas se reaksie op swaarkry was op God gefokus en dit het diegene wat hulle dopgehou en swaargekry het, ook op Hom laat fokus.

Gelowiges kan daarop staatmaak dat God in ons beste sowel as ons ergste omstandighede soewerein is. Selfs al is die uitkoms nie soos ons dit beplan het nie, God is steeds in beheer. Hy kan enigiemand en enigiets gebruik om sy plan en doel te bereik (Job 42:2, Spreuke 16:9, Spreuke 19:21, Matteus 19:26).

God het ‘n bonatuurlike aardbewing gestuur om die tronkdeure oop te maak en die tronkkettings te laat los gaan.

Hier is die wonderlike en bonatuurlike redding waarvoor ons gewag het! Ons neem aan dat God die aardbewing gestuur het om Paulus en Silas te bevry as beloning vir al hulle swaarkry.

Glad nie! Paulus en Silas het nie ontsnap nie. Hulle het nie weggehardloop nie. Die liefde van Jesus het hulle gedwing om te bly en hulle fisiese vryheid op te offer vir die geestelike vryheid van die tronkbewaarder.

Mense sal aan ons groot en opofferende liefde weet dat ons Christene is (Johannes 13:34-35). Paulus en Silas was so vol van God dat hulle voortgegaan het om die evangelie van Jesus Christus uit hulle binneste te laat vloei. Na die aardbewing het Paulus die evangelie met die tronkbewaarder en sy gesin gedeel.

Kortom: vrede met God kan net in Christus, net deur genade, net deur geloof verkry word.

God het Paulus en sy dissipels doelbewus gelei en gestuur om onregverdige tronkstraf en swaar lyfstraf te verduur sodat ‘n tronkbewaarder en sy gesin gered kon word.

Hoe wonderlik werk die Heilige Gees!

In ons swaarkrytye is dit maklik om selfgefokus te raak en mis te kyk wat God besig is om rondom ons te doen. Sal die “gevangenes” om ons ons lof- en aanbiddingsliedere aan God kan hoor of sal hulle hoor hoe ons kerm en kla oor ons omstandighede?

As God vir ons redding uit ons swaarkry bied, sal ons die opoffering maak om voort te gaan om God te deel met hulle wat in hulle swaarkry vasgevang is en Jesus nog nodig het?

Sal ons toegewyd wees om seker te maak dat ons harte so vol van God en so vol liefde bly dat wanneer moeilike tye kom, niks anders as God se liefde uitvloei nie?

Ons onderskat heeltemal ons krag en vermoë om mense te bereik, veral wanneer ons swaarkry. As ons swaarkry vir God met ‘n positiewe ingesteldheid, het ons die voorreg om vir mense te wys dat ons ‘n God dien wat werd is om voor te ly. As ons swaarkry vir God met ‘n positiewe ingesteldheid, het ons die voorreg om die hoop wat ons in Jesus het, te wys. Op hulle beurt kan dit ander aanmoedig om ook daardie hoop na te streef.

In watter omstandighede sukkel jy om met ‘n positiewe ingesteldheid vir God te ly? Hoe kan ons vir jou bid?

Vrede en genade vir jou,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse