Die lewe is moeilik. Dis is ingewikkeld. Dit is morsig.

Die lewe is moeilik. Dis is ingewikkeld. Dit is morsig.

deur Angela  | September 5, 2018

Ek het ‘n vriendin wat onverwags, té vroeg, haar man verloor het.

‘n Vriend wat ‘n alkoholis is, maar dit nie wil erken nie.

Baie vriende in hulle dertigs het kanker.

‘n Vriendin ly onder die hewige pyn van ‘n buite-egtelike verhouding.

‘n Vriend is deur sy familie verwerp.

En ek vind dat ek, soos ‘n herhalende kleuter, vir God vra, “Hoekom?”

Ek weet nie hoekom nie. Maar, ek weet dit (en die Woord bevestig dit) … God verlos. Ek was eens verlore, maar nou is ek gevind. Hy kan lewe uit die as voortbring. Hy kan vreugde terugbring. Hy kan enige persoon, enige familie, enige situasie verlos.

En Rut is op so baie maniere ‘n verhaal van verlossing.

Vandag se verse gee vir ons ‘n kykie na die huwelikseremonie van Rut en Boas, een van die grootste liefdesverhale in die Bybel. Die antieke gebruike is baie anders, maar ons lees van mense wat saamgekom het en seëninge wat uitgestort is.

Kom ons som op wie hierdie mense was as individue, en dan met hulle lewe saam:

R U T

Rut was ‘n buitelander, ‘n Moabitiese vrou. Sy was ook ‘n nie-Jood, gewoond aan ‘n heidense kultuur en afgodsdiens. Toe haar skoonmoeder, Naomi besluit het om terug te keer na Betlehem toe, sou dit baie makliker vir Rut gewees het om terug te keer na Moab, maar Rut het nie die maklike pad gekies nie.

-Rut was ‘n jong weduwee.

-Rut het haar hart aan God gegee.

-Rut het nie-karakteristieke liefde en lojaliteit aan haar skoonmoeder bewys.

-Rut het haarself laat geld, was onkonvensioneel, en vlytig in haar werk op die lande om te voorsien vir Naomi en vir haarself, en toe sy na Boas gegaan het op die dorsvloer.

-Rut het morele suiwerheid getoon in haar interaksies met Boas.

B O A S

Boas was ‘n Jood en was bekend vir sy edel karakter. Hy was die seun van Ragab, ‘n Kanaänitiese prostituut.

-Boas het ook ‘n hart vir God gehad.

-Boas het goedheid, goedgunstigheid en beskerming getoon in sy bevoorrading van Rut in die veld.

-Boas het morele suiwerheid getoon in sy verhouding met Rut.

-Boas het die Joodse tradisie gevolg van om homself as die “familie losser” te vestig.

-Boas het homself in die openbaar daartoe verbind om die “familie losser” te wees, wat die volgende insluit: besitting van die land, om met Rut te trou, en ‘n seun voort te bring.

God het Rut van haar verlede en van haar moeilike situasie verlos, en Hy het toegelaat dat Boas die familie en die oorlede man se naam verlos. En God het hulle, as ‘n paartjie, gekies om direkte voorsate van Koning Dawid, en uiteindelik, van Jesus te wees.

God het spesifiek hierdie mense gekies om die stamboom te vorm waaruit Jesus gebore sou word. Hulle geskiedenis as buitelanders en heidene het hulle nie uitgesluit nie, en dit was geen oorsig van God nie. Hy het met ‘n bepaalde doel mense met morsige agtergronde gekies, sodat God se verlossingswerk deur hulle lewens sigbaar sou wees.

Hierdie hele verhaal is ‘n voorsmaak van die verlossing wat sal kom in Christus Jesus. Omdat ons aan hierdie kant van die kruis leef, weet ons dat Jesus die Verlosser is, want Hy red ons sondige, verlore siele. Die insluiting van geskende mense in die Messiaanse stamboom waaruit Jesus gebore is, was doelgerig om te wys dat Jesus gekom het om ALLE mense te red. Jode en nie-Jode. Jy en ek.

Kolossense 1:13-14 sê, “Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes.”

Deur die geskenk van verlossing te aanvaar, is ons gelewer, bevry, gered, weergebore. Beproewinge strek ons geloof en help om heilig te maak. En wanneer ons ‘n gemors van die lewe maak (wat ons almal doen), bied Hy weer genade aan om terug te win, te herstel en te reinig. Dit is werk wat net God kan doen.

As gelowiges, is ons verlos. Kom ons dank God vir Sy oorvloedige genade. En kom ons laat die kruis ons waarlik verander.

Genade en vrede,

Sara 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse