Die Laaste Dae

Die Laaste Dae

Angela Perritt

Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. – 2 Timoteus 3:1-5

God het hierdie studie ‘n paar jaar gelede op my hart geplaas, maar dit was eers toe Covid wêreldwyd versprei het en beperkings reg oor die wêreld ingestel is, dat ek geweet het dat dit nou die tyd was. Nie net het Covid teen ‘n kommerwekkende spoed reg oor die wêreld versprei nie, maar so ook vrees, isolasie en depressie, wat elkeen dood op hul eie, unieke manier gebring het.

Soos die virus versprei het, het my hart met elke verbygaande dag gesmag na die hemel. Miskien het jy ook daardie smagting ervaar.

Dit voel of ons sedert 2020 die een slegte ding op die ander ervaar het en, as jy enigsins soos ek is, was daar dae wat ek gebid het: “Kom, Here Jesus, kom. Ek weet nie hoeveel meer hartseer en euwel ek kan inneem nie. Hierdie wêreld is té gebroke, té euwel en ek kan dit nie meer hanteer om te sien hoe onskuldige mense, onskuldige kinders langer seergemaak word nie. Laat dit asseblief ophou.”

Ons dae word vir verskeie redes moeiliker en moeiliker. Die samelewing is so selfgesentreerd dat dit mens ontmoedig. Wat vroeër as sondig gesien was, word nou geseëvier as goed en die liefde wat mense vroeër vir God gehad het, voel asof dit lou begin word het. Ek weet dat dit maklik is om ontmoedig te wees wanneer ons 2 Timoteus 3:1-5 lees, want Paulus beskryf ons huidige kultuur so akkuraat.

Hoe moet ons dus in hierdie tweestryd leef waar ons hartseer is vir ons wêreld en terselfdertyd smag na die hemel? Moet ons ons dae toegesluit in ons huise deurbring, afgesluit van die wêreld, sodat die pyn in ons harte kan ophou? Of moet ons dapper in hierdie gebroke wêreld omgaan en aan ander vertel hoekom ons ‘n nimmereindigende hoop het en hoe hulle dit ook kan hê?

Ons het ‘n hoop wat nie afhanklik is van enige iemand of enige iets anders as ons Here en Verlosser, Jesus Christus nie.

As kinders van God is Jesus ons hoop in hierdie gebroke wêreld. Elke dag wat ons gegun word, plaas ons een dag nader aan die einde van al hierdie hartseer. Maar intussentyd, terwyl ons wag, wag ons nie tevergeefs nie. Ons het so baie werk om te doen met die tyd wat God vir ons gegee het. Laat ons nie die tyd mors deur bekommerd te wees oor die toekoms en al die besonderhede wat ons nie ken of verstaan nie. Laat ons eerder fokus op wat ons weet: Jesus gaan weer kom. Ons weet nie die dag of die uur nie, maar ons weet die tyd is naby. Die “geboortepyne” van die eindtyd word meer en kom nader en nader. Hoe reageer ons en kies ons om te leef?

Ons kies om dapper te wees.

Ons kies om ons oë gefokus te hou op Jesus.

Ons kies om ons gedagtes te vernuwe met God se Woord.

Ons kies om ons susters en broers in hierdie donker dae aan te moedig om ligte te wees wat na God toe wys.

Ons kies om aan die werk te spring, in plaas van om in ons huise weg te kruip.

Ons kies om die hoop wat ons het met ander te deel, die hoop en die rede waarom ons nie die toekoms hoef te vrees nie.

Ons kies om geloof te hê in plaas van vrees.

Ons kies om aktief ons geloof aan die volgende generasie oor te dra.

Ons kies om God te vertrou.

Ja, hierdie laaste dae waarin ons onsself bevind is moeilik, maar ons is nie alleen nie. God is met ons. Hy beloof om ons nooit te verlaat en ons nooit in die steek te laat nie, en ons weet dat God altyd sy beloftes hou. In hierdie dae kan ons mekaar bemoedig en ons missie volhou. Daar is ‘n wêreld wat moet weet dat blywende hoop gevind kan word in ons Here wat opgestaan het en wat weer gaan kom.

Wees Heelhartig Lief vir God.

Week 1 Uitdaging:

Ons weet Jesus kom terug! Alhoewel ons nie die presiese dag of tyd weet nie, weet ons dat elke dag wat aan ons gegee word, een dag nader aan sy wederkoms is. Hou hierdie waarheid hierdie week in gedagte en sit tyd opsy om te bid vir die redding van enige van jou ongeredde familie en vriende. Bid dat God jou in hul lewens sal gebruik om hulle te help om Hom deur jou te ervaar. Bid dat God hulle harte en verstand sal oopmaak vir sy reddende genade en vir hulle behoefte daaraan. Bid dat die Heilige Gees kragtig deur jou sal werk en dat hierdie vriende en familielede sal reageer op God se gratis gawe van verlossing.

Week 1 Leesplan:

Week 1 Memoriseervers:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse