Die Hoeksteen

Die Hoeksteen

Deur Julie / 22 Maart 2021 / Markus

Het jy al ooit ongemaklike vrae oor jou geloof gehad? Of het mense jou al ongemaklike vrae gevra, met die enigste bedoeling om jou te mislei? Dit is nooit ‘n lekker plek om te wees nie en tog kan selfs hierdie tye aan ons geleenthede bied om mense na Jesus te wys.

In Markus 11 sien ons die hoogtepunte van Jesus se triomf-intog in Jerusalem en sy reiniging van die tempel. Die hoofstuk eindig egter met die geestelike leiers wat Jesus uitdaag deur te vra met watter gesag Hy hierdie dinge doen. Hulle het reeds probeer om Hom dood te maak (lees Markus 3: 6 en 11:18). In plaas daarvan om te antwoord, het Jesus gesê dat Hy sou antwoord indien hulle op sy vraag kon antwoord: “Johannes se doop – was dit uit die hemel of uit mense?” Hulle kon nie ‘n antwoord gee nie, so Jesus sou hulle ook nie antwoord nie!

Dit is op hierdie punt waarmee Markus 12 begin. Jesus het met die geestelike leiers en die skare gepraat deur ‘n skokkende gelykenis te gebruik. In die Ou Testament is ‘n wingerd dikwels gebruik as ‘n beeld van Israel (Psalm 80: 8; Jesaja 5: 1-7; Jeremia 2:21; Hosea 10: 1).

In hierdie gelykenis:

  • Is die eienaar van die wingerd, God.
  • Die huurders is Israel se geestelike leiers – hulle is veronderstel om te werk om vrugte te produseer, maar hulle het selfgesentreerd geword.
  • Die slawe is die profete wat God gestuur het om te soek wat regmatig aan Hom behoort. Die houe en die doodmaak van die slawe is ‘n herinnering aan hoe die profete en hul boodskappe hoofsaaklik verwerp is.
  • Die geliefde seun is Jesus.

Jesus het  die situasie aangespreek waarin die geestelike leiers was, terwyl hulle besig was om sy dood te beplan. Hy weet wat vir Hom voorlê (lees Markus 8:31; 9:31 en 10:33-34). Hierdie gelykenis is ‘n beroep op die geestelike leiers om te kyk na die getuienis dat Jesus die beloofde Messias is, en om aan God te gee wat regmatig aan Hom behoort, hulle heelhartige toewyding.

Ongelukkig het die geestelike leiers die gelykenis verstaan, maar hulle het Jesus verwerp. Hierin het hulle die waarskuwing aan die einde van die gelykenis geïgnoreer, waar die eienaar die uiters onaangename huurders vernietig en die wingerd aan nuwe huurders oorgegee het. Jesus is die verwerpte steen, verwerp deur diegene vir wie Hy gekom het om te red, en tog het Hy die hoeksteen geword!

Petrus het hierdie woorde ook in Handelinge 4:11-12 aangehaal toe hy met die Joodse godsdiensleiers gepraat het: “Hy is die klip wat deur julle, die bouers, afgekeur is. Juis Hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”

Markus vertel aan ons dat die geestelike leiers ‘n paar maniere beplan het om Jesus uit te vang. Die res van die Skrifgedeelte wys hoe hulle probeer om juis dit te doen. Eerstens het die Fariseërs en Herodiane ‘n omstrede vraag kom vra oor belasting wat bedoel was om Hom met sy eie woorde ‘in ‘n strik te vang’. Die Fariseërs het die Romeinse heerskappy teëgestaan, terwyl die Herodiane die Romeinse owerheid gesteun het. Jesus het hulle geantwoord: “Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort”. Hierdie antwoord het hulle verbaas, en hulle het geen antwoord daarop gehad nie. Tog het Jesus se antwoord weer gepoog dat die leiers aan God sou gee wat regmatig syne is.

Toe kom die welgestelde Sadduseërs. Hulle was verantwoordelik vir handeldryf  in die tempel en het nie in ‘n opstanding geglo nie (Handelinge 23:8). Hulle vraag het gegaan oor opstanding, in ‘n poging om te bewys dat dit nie geloofwaardig was nie. Jesus het hulle na die Skrif verwys, waar Abraham, Isak en Jakob tydens Moses se tydperk geleef het. Dit het die vraag laat ontstaan; hoe is dit moontlik sonder opstanding? Jesus het ook hul kennis van die Skrif en hul beskouing van God se mag in die opstandingslewe uitgedaag. Dit behels nie net die huidige ewigheislewe nie (hul insig was te beperk). Dit behels ‘n totale ander vorm van lewe.

Dit is ook vir ons ‘n uitdaging. Dit is maklik vir ons om af te dwaal as ons nie tyd afstaan om God deur die Bybel te leer ken nie. Ons word ook uitgedaag om na te dink oor ons siening van die ewigheid. Is ons siening van ‘n ewigheid by God dalk te klein?

Die geestelike leiers moes hulle verheug het oor Jesus se vervulling van Messiaanse profesieë. Sommige het wel volgelinge geword, maar baie het Jesus verwerp en sy dood beplan. Dit het God egter nie gekeer om Hom te verheerlik en die kerk te vestig nie. “Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is ‘n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, ‘n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is.” (Efesiërs 2:19-20).

Ons, die kerk, word op Christus gebou, Hy is ons hoeksteen. Ons moet egter ook versigtig wees vir die versoeking om selfgesentreerd te word eerder as om God te dien. Gee ons aan God wat regmatig syne is? As ons voortgaan om Christus voor te hou as die enigste weg tot die ewige lewe by God, sal sommige Hom sowel as ons, sy ambassadeurs, verwerp. Sommige sal egter by ons aansluit in God se wonderlike huishouding – wat ‘n gelukkige dag!

Julie

Week 5 Uitdaging: 

Hoe het Jesus se dood en opstanding die Skrif wat in Markus 12:10-11 aangehaal word, vervul? Gee Psalm 118:22 jou meer insig in wat hierdie vers beteken? Kyk hierdie week of jy addisionele profesieë in Markus se Evangelie kan vind wat Jesus vervul het. (Wenk: Begin by Markus 1:2-3; 4:12; 11:9; en 12:36.)

Week 5 Leesplan:

Week 5 Memoriseervers:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse