Die Evangelie van Markus – Inleiding

Jesus as Dienskneg

Die Evangelie van Markus identifiseer ‘n aspek van Jesus se karakter wat aansienlik verskil van wat die Jode in hulle Messias verwag het. In plaas daarvan om op sy indrukwekkende geslagslyn te konsentreer, het Markus voorvalle in Jesus se bediening uitgelig wat getoon het hoe Hy sowel die Seun van God is as die getroue Lydende Dienskneg wat vir die sondes van die wêreld gesterf het.

Markus bevat drie hoofafdelings wat elk ‘n ander aspek van Jesus se diensknegskap beskryf. Hoofstukke 1–7 openbaar hoe Jesus ‘n dienskneg van die skare was, en hierdie hoofstukke bevat sy Godheid en krag. Hoofstukke 8–10 wys hoe Hy ‘n dienskneg van die dissipels was, met die fokus op beginsels van dissipelskap en dienskneg-leierskap. Laastens word in hoofstukke 11–16 gewys hoe Jesus ‘n dienskneg van die wêreld was, sy dood en opstanding word ook breedvoerig uiteengesit. Twee belangrike belydenisse van Jesus se Godheid dien as merkers in die Evangelie van Markus: Petrus se belydenis in 8:29 en die hoofman oor honderd s’n in 15:39.

Baie beweer dat Markus die Evangelie, wat sy naam dra, geskryf het onder toesig van Petrus terwyl hy in Rome was. Markus was teenwoordig by sommige van die gebeure wat in hierdie Evangelie opgeteken is, waarskynlik ook met die arrestasie van Jesus (waar hy moontlik die man was wat naak van die soldate in die tuin weggehardloop het). Markus het waarskynlik hierdie Evangelie geskryf rondom die tyd van Petrus se dood, ongeveer 65–67 n.C.

Die Evangelie van Markus stel Jesus voor as God se Seun, as iemand wat bereid was om te sterf vir die sondes van die mensdom. Hierdie Evangelie herinner ons aan Jesus se oorweldigende liefde vir mense. Hy het nie net sy gesag en posisie in die hemel prysgegee nie, maar Hy het Homself verneder en ‘n dienskneg geword, nie net van God nie, maar ook van sondige mense. Sy weergalose liefde word op elke bladsy van hierdie Evangelie uitgespel, dit moedig ons aan om te reageer deur Hom heelhartig lief te hê en ons lewens aan Hom oor te gee.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse