Om Die Wese Van God Te Wys

Vrydag – Om die wese van God te wys Deur Angela | Desember 7, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, […]

Om Ons In Staat Te Stel Toe Te Laat Om Lewe In Sy Naam Te Hê

Donderdag – Om ons in staat te stel toe te laat om lewe in sy Naam te hê Deur Angela | Desember 6, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in […]

Om Ons In Staat Te Stel Om Te Sien Hoe Die Woord Vlees Word

Woensdag – Om ons in staat te stel om te sien hoe die Woord vlees word Deur Angela |Desember 5, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol […]

Om Die Mensdom Te Verlos

Dinsdag – Om die mensdom te verlos deur Angela | Desember 5, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ‘n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe om ons, wat […]

Om ‘n Voorbeeld Van Nederigheid Te Stel

Week 2 – Die Rede vir Sy Koms Om ‘n voorbeeld van nederigheid te stel deur Angela | Desember 3, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “… En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.” Filippense 2:7-8 […]

Die Koning Bring Redding

Vrydag – Die Koning bring Redding Deur Angela | November 30, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ‘n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ‘n donkie, op die hingsvul van ‘n donkie.” – Sagaria 9:9 […]

Niks Is Te Klein In Die Hande Van Die Here Nie

Donderdag – Niks is te klein in die Hande van die Here nie Deur Angela | November 29, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin […]

Die Messias Sal Gebore Word Om Ons Sondes Te Vergewe

Woensdag – Die Messias sal gebore word om ons sondes te vergewe Deur Angela | November 28, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “Die Here sal daarom self vir julle ‘n teken gee: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem.” Jesaja 7:14 […]

‘n Tak Uit Die Stomp Van Isai

Dinsdag – ‘n Tak uit die stomp van Isai deur Angela | November 27, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “‘n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra.” Jesaja 11:1 Ek is lief om te sien hoe die Ou- en Nuwe Testament inmekaar verweef is, […]

Uit Die Duisternis

Week 1 – Die Voorspelling van Sy Koms Maandag – Uit die duisternis Deur Angela | November 26, 2018 | Verlosser – Die Belofte Vervul “Die volk wat in donkerte geleef het, het ‘n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ‘n lig geskyn.” Jesaja 9:1 Die volk was in […]