“Aan die meisie wat besig is om van God af weg te hardloop”

Deur WhitneyD | September 12, 2018 | Jona – Liefde Sonder Vooroordeel Iemand wat sê: “Ek ken Hom,” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam – in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet […]

Week 1 Jona: God se Wil vs. My Wil

Deur Angela | September 10, 2018 | Jona – Liefde Sonder Vooroordeel Ninevé was ‘n verskriklik goddelose stad vol mense wat bekend was vir hulle wreedheid tydens oorloë (Nahum 2:12-13), bose planne teen God (Nahum 1:9) en die uitbuiting van die swakkes (Nahum 2:12) … en Jona het hulle gehaat. Het jy al ooit iemand […]

Liefde Sonder Vooroordeel – Inleiding

Deur Angela | September 8, 2018 | Liefde Sonder Veroordeel Ons het vandag die kragtige boodskap in die boek Jona nodig. Die boodskap dat God se verlossing vir alle mense is, ongeag van hul geskiedenis of hul vorige sondes. Ons moet weer God se opdrag om te gaan, hoor. Gaan na diegene wat ver van […]