Die Hart van die Saak

Die Hart van die Saak Deur Lyli / 10 Maart 2021 / Markus Ek kan nog goed onthou toe ek ‘n kind was en ‘n maatjie by die skool vir my gesê het dat ek moet ophou om na haar vinger te wys, omdat drie van my vingers na my toe terugwys. Ek is taamlik […]

Tot aan die Voleinding van die Wêreld

Tot aan die Voleinding van die Wêreld Deur Brittany / 8 Maart 2021 / Markus Het jy al ooit die verwerping ervaar van mense wie jy gedink het jou met ope arms sou ontvang? Het jy al ooit iets met iemand gedeel en ‘n sekere reaksie verwag, maar met minagting te doen gekry? Jesus het. […]

‘n Aanraking uit Geloof

‘n Aanraking uit Geloof Deur Kelli / 5 Maart 2021 / Markus   “Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het gedink: as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van […]

Glo

Glo Deur Ebos / 3 Maart 2021 / Markus Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op! Bedaar!” Die wind het gaan lê en daar het ‘n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? ”Hulle is met groot ontsag […]

Gekose

Gekose Deur Crystal / 1 Maart 2021 / Markus Vandag se verse gee aan ons ‘n antwoord op een van die vrae wat gereeld in die boek van Markus gevind word, naamlik “Wie is Jesus?” Oppad huis toe, nadat Jesus die twaalf dissipels aangestel het, het die skrifgeleerdes om Hom saamgedrom en daardie vraag probeer […]

Getransformeer

    Deur Sara / 26 Februarie 2021 / Markus Vandag se verse vertel vir ons van ‘n kritieke oomblik in Jesus se lewe en bediening: sy roeping van die twaalf dissipels. Dit is die begin van ’n verhaal van transformasie. Jesus het op daardie stadium baie volgelinge gehad (ook dissipels genoem), maar Hy het […]

Sondaarsvriend

Sondaarsvriend Deur Terria / 24 Februarie 2021 / Markus   “Toe die skrifgeleerdes onder die Fariseërs sien dat Hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy dissipels gesê: “Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?” Jesus het dit gehoor en Hy sê vir hulle: “Dié wat gesond is, het nie ‘n […]

Maak die Pad Gereed

Maak die Pad Gereed Deur Julie / 22 Februarie 2021 / Markus Markus het geen geheim gemaak van sy bedoelings toe hy sy Evangelie begin het met die onbeskroomde verklaring dat Jesus die Christus, die Seun van God is nie. In die eerste agt hoofstukke spits Markus hom daarop toe om vir ons te toon […]

Die Evangelie van Markus – Inleiding

Jesus as Dienskneg Die Evangelie van Markus identifiseer ‘n aspek van Jesus se karakter wat aansienlik verskil van wat die Jode in hulle Messias verwag het. In plaas daarvan om op sy indrukwekkende geslagslyn te konsentreer, het Markus voorvalle in Jesus se bediening uitgelig wat getoon het hoe Hy sowel die Seun van God is […]