Bid met Krag

Bid met Krag

Deur Lyli / 19 Maart 2021 / Markus

‘n Groepie gelowiges in Duitsland het in 1727 bymekaargekom vir ‘n Nagmaaldiens, gelei deur Nicholas Zinzendorf. Die jong leier het weke spandeer om elke lid van die gemeente te gaan besoek omdat daar so ‘n groot verdeeldheid in die kerk was. Hy het hulle gesmeek om hulle te bekeer, mekaar lief te hê en in eensgesindheid te leef. Hierdie bymekaarkoms was die hoogtepunt van sy toegewyde en passievolle gebed en harde werk vir verandering in die Morawiese gemeenskap waar hy die leraar was.

Daardie dag het verdeeldheid verander na getrouheid. Elke persoon wat teenwoordig was, het ‘n ooreenkoms geteken om alles oor te gee om Jesus Christus te dien. Nie lank daarna nie, het hulle weer vergader om te bid en in aanbidding te sing en net daar het die Heilige Gees op ‘n tasbare manier oor hulle gekom.

Ons bid ook vir herlewing in ons kerke, maar hierdie groep gelowiges het eers die harde werk gedoen van berou, vergifnis, oorgawe en geloof. Hulle het hulle persoonlike agendas neergelê en hulle volkome aan Christus oorgegee.

In die daaropvolgende weke het hierdie gemeenskap, wat deur die Heilige Gees aangevuur is, hulle verbind tot ‘n vier-en twintig uur gebedswaak. Elke lid het hul verbind om vir een uur te bid en so het hulle vir 24 uur ‘n dag, vir sewe dae ‘n week volhard in gebed. Hulle het sonder ophou so gebid, vir 100 jaar.

Teen 1791, het hierdie klein groepie gelowiges 300 sendelinge gestuur om die evangelie rondom die wêreld te gaan verkondig. Soos Oswald Chambers met wysheid gesê het: “Gebed maak ons nie bekwaam vir die groter werk nie, gebed IS die groter werk!”

Ons Verlosser het alles opgeoffer om hierdie wêreld aan die brand te steek en om vryheid te bring aan verlore siele. Jesus het tydens sy aardse bediening vir ons die voorbeeld van sy eie persoonlike gebedslewe gestel.

En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het Hy opgestaan en uitgegaan en na ‘n eensame plek vertrek en daar gebid. (Markus 1:34)

Jesus het sy dag begin deur sy hart aan die wil van die Vader oor te gee. Ons Verlosser stuur vir ons almal ‘n boodskap: moet nooit ophou vra, soek en klop nie. Eer Sy Naam. Roep uit na Hom dat Sy Koninkryk sal kom. Gaan op jou knieë en vra dat sy wil hier op aarde sal geskied soos ook in die hemel.

Jesus het nie aarde toe gekom sodat ons vrugtelose lewens kan lei wat niks van van ewige waarde produseer nie. Vriende, ons word geroep om met krag te bid!

Ons gebedslewe droog op en ons geestelike effektiwiteit verwelk wanneer ons toelaat dat twee faktore ons binneste aanval. Dit is soos gif:

Ongeloof: Wanneer ons vra sonder geloof en vol vertwyfeling is, is ons soos ‘n golf in die see wat rondgewaai word (Jakobus1:6-8)

Onvergewensgesindheid: Wanneer ons toelaat dat die son sak terwyl ons nog kwaad is, laat ons sonde is ons harte ontspruit, en dit verhinder ons gebede. Ons word gevul met bitterheid, dit bedroef die Heilige Gees en gee die duiwel ‘n vatkans in ons lewens. (Efesiërs 4:26-32; Psalm 66:18)

Wil jy met krag bid? Val op jou knieë met ‘n berouvolle hart.

Wil jy graag hê dat die wêreld verander? Betoon liefde soos Jesus.

Wil jy graag herlewing sien? Ontwortel al die bitterheid wat jou verhinder om in eenheid met ander gelowiges te wandel, uit jou hart.

Het jy ‘n wonderwerk nodig? Glo dat ons Almagtige God soveel meer kan doen as wat jy kan vra, dink of jou kan verbeel.

Herlewing begin in jou binnekamer soos jy aanhou uitroep na Jesus.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse