Alles Tot Sy Eer

Alles Tot Sy Eer

Angela

Die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang . – Psalms 1:6

Die mense van Israel was in ‘n afwaartse spiraal as gevolg van hulle sonde. Hosea het hulle gewaarsku dat hulle meer en meer sonde doen, sonder enige berou of bewustheid van hoe diep hul sonde hulle aftrek. God het Israel nooit geseën terwyl hulle Baäl aanbid het nie, maar selfs dit het hulle nie gekeer nie. Hulle het voortgegaan met hul afgodediens.

As deel van hul afgodediens het hulle beelde van hul afgode gemaak uit metaal. Hulle het silwer gebruik en dit was vir my opvallend vanuit die verse in die Bybel dat bekwame vakmanne gebruik is om die beelde baie kunstig te maak.  Ek kan nie help om te dink aan hoe die Israeliete huI vaardighede vermors het nie! In plaas van om te gebruik wat God aan hulle gegee het om groot dinge te doen om Hom te verheerlik, het hulle eerder hulle gawes aangewend om afgode te maak.

Hoe gebruik jy jou gawes en talente wat God aan jou gegee het? Gebruik jy dit tot eer van God?  Of gebruik jy dit tot jou eie voordeel?  Psalm 1 herinner ons dat God die pad van die regverdige, sowel as die pad van die bose ken. Hy ken die motiewe van jou hart beter as jy self.

Hemelse Vader, ek wil U dien met al my gawes en talente wat U aan my gegee het. Ek wil alles wat ek is en wat ek het gebruik tot U eer en om U koninkryk te verheerlik.  Amen.

 Week 6 Leesplan

Week 6 Memoriseervers

Week 6 Uitdaging: Ontmoet hierdie week met vriende vir koffie (of tee, of koek) en praat eerlik oor wat julle dink julle gawes en talente is – en hoe julle dit vir God sal gebruik as niks in julle pad staan nie. Moedig mekaar aan om een klein manier te vind om aksie te neem en God met julle gawes te eer in die komende maand. Beplan dan ‘n datum om weer te ontmoet en te gesels oor wat julle gedoen het.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse