1 & 2 Timoteus Inleiding

deur Angela | September 3, 2017

Saulus, ‘n vervolger van Christene, het Jesus aangesig tot aangesig ontmoet op die pad na Damaskus, en hy is radikaal verander.  En hierdie verandering het hom gelei om kerke tot stand te bring, op sendingsreise te gaan en om baie van die Nuwe Testament te skryf. Twee van die boeke wat hy geskryf het, was briewe aan ‘n jong man met die naam Timoteus.

Paulus verwys na Timoteus as “my geliefde seun,” wat die moontlikheid aandui dat Paulus hierdie jong man na Christus toe gelei het, of ten minste ‘n belangrike rol gespeel het in sy geestelike groei. Paulus het vaderlike liefde vir die jong Timoteus gehad en Timoteus het Paulus vergesel op ‘n paar van sy reise, en saam met hom bedien. Nadat Paulus uit die gevangenis vrygelaat is (Handelinge 28:30), het hy ‘n reis saam met Timoteus begin waar hy ‘n paar stede besoek het waar hy voorheen gepreek het. Toe hulle in Efese arriveer, het Paulus vir Timoteus daar gelos, sodat hy sekere kwessies wat in daardie kerk ontstaan het, kon hanteer. Basies het Timoteus hulle predikant geword. 1 & 2 Timoteus is briewe wat geskryf is om Timoteus te help om die kerk te lei op praktiese en teologies gegronde wyses.

In Timoteus 1 sal ons sien dat Paulus vir Timoteus beveel om sekere kwessies op te los wat hierdie kerk gehad het, soos valse leringe (1:3–7; 4:1–3; 6:3–5), materialisme (6:6-19), die behoefte aan goddelike leierskap (3:1–14), en wanordelike aanbidding (2:1–15).

In 2 Timoteus vind ons dat Paulus vir die tweede keer terug is in ‘n Romeinse gevangenis (1:16; 2:9); maar, hy is nie afgeskrik van sy missie nie. Soos Paulus se marteling nader gekom het, het hy die bedieningsfakkel aan Timoteus oorhandig, en hom gemaan om die werk voort te sit deur dít wat aan hom toevertrou is, te bewaar (1:14), om getrou te bly in moeilike omstandighede (2:3,4; 3:10–12), en deur ferm te staan en die Woord van God te preek in die laaste dae (3:15–4:5).

Maar hierdie briewe is ook geskryf vir ons, die volgelinge van Christus vandag. Ons studie van 1 & 2 Timoteus sal ons leer van die belangrikheid van ‘n gesonde kerk wat funksioneer op grond van God se standaarde en wat evangelie gesentreerde leringe bevorder. ‘n Gesonde kerk bring gesonde gelowiges voort, terwyl kerke wat swak is in die prediking van geloofsleer en in die versorging van mekaar, lede voortbring wat teologies onvolwasse is en apaties teenoor ander se behoeftes is. Hierdie briewe wat Paulus aan Timoteus geskryf het, is woorde wat bedoel is vir ons onderrig en groei in die kennis van God se weë, en ook vir ons aanmoediging, soos ons poog om goddelike lewens te lei en ferm te staan op Sy Waarheid in ‘n ongoddelike wêreld.

1 & 2 Timoteus is briewe van een predikant aan ‘n ander, en nogtans herinner hierdie boeke ons dat alle Skrifgedeeltes deur God geïnspireer en bruikbaar is vir onderrig, teregwysing en opleiding in geregtigheid. Daarom is hierdie briewe ook vir ons almal.

________________________________

 

Sluit by ons aan op 4 September 2017 vir ons nuwe studie: 1 & 2 TIMOTEUS.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse